Tag: คาถาขอพรหลวงพ่อเงิน

  • คาถาเรียกเงิน เรียกทอง ของหลวงพ่อรวย ที่ชาวแก๊งเกมสล็อตควรรู้

    คาถาเรียกเงิน เรียกทอง ของหลวงพ่อรวย ที่ชาวแก๊งเกมสล็อตควรรู้

    เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตมีเกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือหรือไม่ วันนี้แอดมิน@winsureมาเกจิอาจารย์ที่เป็นสายกรรมฐานมาแนะนำให้รู้จัก ซึ่งท่านเป็นพระนักปฎิบัติที่มีลูกศิทย์ลูกหามากมาย นั้นคือหลวงพ่อรวย วัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อรวยเป็นพระเกจิอาจารย์ มีฌานสมาธิอันแก่กล้าในกรรมฐาน เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง และมี คาถาหลวงพ่อรวย ที่นิยมสวดเพื่อขอโชคลาภ คาถามหาลาภ เสริมโชค เสริมลาภ เบิกบุญ เบิกโชค เงินไหลนอง ทองไหลมา ประวัติหลวงพ่อรวย หลวงพ่อรวย วัดตะโก เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้สืบทอดความรู้มาจากพระคณาจารย์รุ่นก่อน ด้วยนามอันเป็นมงคลสูงและศีลาวัตรปฏิบัติอันงดงาม ควรแก่การศรัทธาและเคารพอย่างยิ่ง ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชามาจาก หลวงพ่อชื้น(พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ) อดีตเจ้าอาวาสวัดภาชี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ลูกศิษย์สายตรงของ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ และหลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ (ปรมจารย์ด้านมีดหมอสายภาคกลาง) และเป็นหนึ่งในบุคคลที่กล่าวถึงในสมัยอยุธยาเป็นราชธานีในวันที่ (3 เมษายน พ.ศ. 1893 – 7 เมษายน พ.ศ. 2310) และเสียกรุงให้กับพม่า และ กลับมาเป็นราชธานีอีกครั้งหนึ่งในวันที่ (6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310) ซึ่งถือว่า…