Tag: คำวิจารณ์

  • เวลาเจอคนพ่นคำลบ ชาวแก๊งเกมสล็อตควรทำแบบนี้

    เวลาเจอคนพ่นคำลบ ชาวแก๊งเกมสล็อตควรทำแบบนี้

    เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตเคยได้รับคำวิจารณ์ที่ได้ยินแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ก่อประโยชน์หรือไม่ เพราะการถูกวิจารณ์เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้รับ แต่ในบางครั้งการวิจารณ์ของคนบางคนก็ไม่ได้ส่งผลดีกับเรา เราเหมือนจะเป็นเพียงการระบายแบบไรสาระ หรือเป็นข้อความลบๆ ที่พ่นออกมาเพียงเท่านั้น ไม่ได้สะท้อนถึงสิ่งที่เหมาะสม หรือเป็นการเตือนเพื่อให้พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆ ขึ้น และสำหรับเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตที่เคยเจอเรื่องแบบนี้ หรือกำลังเจอเรื่องแบบนี้อยู่ แอดมิน@winsureมีวิธีรับมือและจัดการมาฝาก กรองระหว่าง “คำด่า” กับ “คำวิจารณ์ ให้ออก “คำด่า” กับ “คำวิจารณ์” นั้นไม่เหมือนกัน ต้องแยกให้ออกว่าผู้พูดมีเจตนาใด แค่อยากทำให้เสียหาย ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือคำที่ส่อไปในทางไม่ดี ฟังแล้วไม่สร้างสรรค์ ไม่มีประโยชน์ในแง่ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนา ก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ แต่ถ้าเป็นคำวิจารณ์ คือ การติเพื่อก่อ ชี้ข้อบกพร่องที่เรามองไม่เห็นตัวเองเพื่อให้เรารับไปแก้ไข สังเกตง่าย ๆ คำวิจารณ์ที่ดี คือ เขาจะติในสิ่งที่เราทำ ไม่ใช่โจมตีตัวของเรา นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว ทันทีที่ได้ยินคนวิจารณ์ตัวเองในด้านลบ แน่นอนว่า วินาทีแรกย่อมไม่สบอารมณ์และหัวร้อนจนแทบทนไม่ไหว เพราะปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมาพูดถึงในแง่ลบ แต่การรีบเถียงหรือปฏิเสธก็ไม่ใช่วิธีที่มืออาชีพเขาทำกัน มันดูเหมือนร้อนตัวและพยายามแก้ตัวซะมากกว่า ฉะนั้น เมื่อได้ยิน ให้นิ่งและยิ้มรับ ฟังให้มากว่าเราพลาดที่ตรงไหน แล้วถอยออกมามองตัวเองด้วยสายตาของคนนอก ค่อย ๆ คิดตามว่าเป็นแบบที่เขาว่าหรือไม่ แล้วต้องแก้ไขอย่างไร…