Tag: วิธีลงทุนฉบับ New Normal

  • Topic : การลงทุนยุค New Normal

    Topic : การลงทุนยุค New Normal

    ยุคสมัยทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้ว เดียวนี้การหาเงินทำได้ง่ายขึ้น มีมือถือเพียงเครื่องเดียว เพื่อนๆ ก็สามารถหาเงินได้แล้ว และนอกจากนี้ยังมีอาชีพให้เลือกทำใหม่ๆ อีกมากมาย และบางอาชีพก็เป็นการทำงานที่เห็นแล้วต้องบอกได้เลยว่าแปลก แต่ก็เป็นไปตามยุคสมัย และนอกจากอาชีพที่มีการเปลี่ยนไป การลงทุนก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกัน และสำหรับยุค New Normal นี้มีการลงทุนอะไรที่น่าสนใจ เหมาะกับการนำกำไรจากการเล่นเกมสล็อตไปลงทุนบ้าง แอดมินนำข้อมูลมาฝากเพื่อนๆ แล้ว พฤติกรรมผู้บริโภคหลัง COVID–19 ไม่เหมือนเดิมแล้ว มีผลสำรวจว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน และเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่แบบเต็มสูบ ไม่ว่าจะเป็น การให้ความสำคัญกับมูลค่าและความจำเป็นมากขึ้น ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น, ให้ความสำคัญกับการซื้อของออนไลน์ เกิดความคุ้นเคยกับบริการส่งสินค้าถึงบ้าน รวมทั้งรู้สึกไว้วางใจในระบบดิจิทัล ที่ทำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเพื่อลดภาวะการติดเชื้อ, ให้ความสำคัญกับแบรนด์สินค้าน้อยลง ให้ความสำคัญเรื่องมูลค่า ความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้า และคุณภาพ และ การให้ความสำคัญกับสุขภาพและมาตรฐานสุขอนามัย และสำหรับปัจจัยที่นักลงทุนต้องนำมาพิจารณาว่า ถ้าอยากให้พอร์ตลงทุนของตัวเองเติบโต สร้างผลตอบแทนสูงขึ้น ก็ต้องมองหาสินทรัพย์ลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบทความนี้ ได้ชี้เป้าว่า ต่อจากนี้ไป สินทรัพย์ลงทุนที่มองข้ามไม่ได้เลย จะเป็น 3 กลุ่มนี้ 1.กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์โควิด-19 อย่างชัดเจน เราได้เห็นหลายๆบริษัทหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้หุ่นยนต์ในการผลิต การจัดเก็บและบริหารข้อมูลบนคลาวด์ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ออกแบบและบริหารระบบ […]